Hoofdstuk 4 - Formules en grafieken

Gebogen grafieken

In dit hoofdstuk hebben we te maken met twee soorten grafieken. Met een lineaire grafiek (rechte lijn) en een gebogen grafiek. Om een gebogen of lineaire te kunnen tekenen heb je een formule nodig. Daar in het volgende onderdeel meer over. 

 

De rechte lijn die je ziet noemen we een lineaire grafiek. 

De kromme lijn die je ziet noemen we een gebogen grafiek

 

Grafiek bij een formule

- Kort herhalen wat een formule is. 

- Dat je een tabel bij een formule moet maken en dat daardoor je de punten krijgt je nodig hebt. 

Formule bij een grafiek

- Hoe je een formule opstelt met daarbij benoemen van de standaardformule. De grafiek die je altijd in de opdrachten krijgt. 

- Uitleggen van de woorden in de woordformule en het opbouwen van de formule. 

Het stijggetal of daalgetal berekenen

- Een stijggetal wanneer de lijn omhoog loopt en er dus wat bij komt. En een daalgetal wanneer de lijn omlaag gaat en er wat af gaat. 

- De stappen die er gezet worden uitschrijven 

Formule bij een tabel

Bij een aantal opdrachten krijg je alleen een tabel met getallen. Ook met de tabel is het mogelijk om een formule op te stellen. 

- Stappen beschrijven van het opstellen van de formule aan de hand van de standaard formule. 

Formules vergelijken

Wanneer we meerdere formules bij elkaar in een assenstelsel tekenen kun je ze met elkaar vergelijken. 

- Een voorbeeld geven van een assenstelsel waarin twee of meer formules getekend zijn en waarden die daarin af te lezen zijn. 

- Een zelfde begingetal en een zelfde stijggetal. Waar je dit kunt vinden en wat het betekend. 

- Maximum en minimum waarden aflezen

Formules met haakjes

- Wat moet je doen wanneer je haakjes in een formule ziet. 

- Hoe moet je dat in je rekenmachine invullen. 

- Hoe vul je een tabel in met een formule met haakjes.