H7 - Verbanden

Theorie A - Verbanden theoretisch kennis

Lineaire formule = Een lineaire lijn is een rechte lijn. Bij elke lineaire lijn hoort een formule. Deze formule heeft altijd de volgende volgorde: 

Als de grafiek stijgt:

woord bij de verticale-as = begingetal + stijggetal x woord bij de horizontale-as

OF als de grafiek daalt: 

woord bij de verticale-as = begingetal - daalgetal x woord bij de horizontale-as

 


Theorie B - Formules bij een situatie

Van verhaal naar formule. In de opdrachten krijg je verhaaltjes waar je de getallen uit moet halen om een formule te maken. Let daarbij op het volgende: 

- Een lineaire formule :   Uitkomst = begingetal + stijggetal x aantal 

- Het begingetal is maar één keer aanwezig. Je betaalt of krijgt dit dus maar één keer. 

- Het stijggetal is het getal wat er telkens bij komt.  OF Het daalgetal is het getal wat er telkens af gaat. 


Theorie C - Een formule gebruiken

Formules worden gebruikt in de wiskunde om wat duidelijk te maken. Door te snappen wat je gaat uitrekenen zorg je ervoor dat je de som ook beter snapt. 

- Het getal dat je gaat invullen, wat betekent dat getal? 

- Het getal dat je als uitkomst krijgt, wat betekent dat getal? 

- De twee getallen samen vormen samen de conclusie die je moet herhalen als antwoord.
   Dit is erg belangrijk voor het beantwoorden van vragen tijdens toetsen en examens. 

 

Voorbeeld

Kosten huur fiets in euro's = 25 + 5 x aantal uren.   Reken uit wat je moet betalen als je de auto 4 uur gebruikt. 

Berekening :  25 + 5 x 4 = 45 

Betekenis : Als je 4 uur de fiets huurt, dan betaal je 45 euro. 


Theorie D - Een tabel invullen


Theorie E - Een grafiek tekenen bij een formule


Theorie F - Een formule maken bij een tabel


Theorie G - Een formule maken bij een grafiek


Theorie H - Een stijggetal en daalgetal berekenen


Theorie I - Hetzelfde begingetal of hetzelfde stijggetal


Theorie J - Formules veranderen


Theorie K - Formules met haakjes


Theorie L - Formules met een deelstreep


Theorie M - Formules vergelijken met tabellen


Theorie N - Formules vergelijken met grafieken


Theorie O - Gebogen grafieken aflezen


Theorie P - Vergelijkingen oplossen met inklemmen


Theorie Q - Maximum en minimum

 

In de grafiek hiernaast is zowel een minimum als een maximum getekend. 

het minimum dat is getekend is €4. 

Het maximum dat is getekend is €14. 

 


Theorie R - Dalend, stijgend of contant

In een assenstelsel kun je een grafiek tekenen die dalend, stijgend of constant is. In de grafiek hieronder zijn alle drie de lijnen getekend. 

 

Van x=0 tot x=2 is een stijgende grafiek te zien. 

Van x=2 tot x=3 is een constante grafiek te zien. 

Van x=3 tot x=5 is een dalende grafiek te zien. 

Van x=5 tot x=6 is een stijgende grafiek te zien. 


Theorie S - Stippengrafiek en trapjesgrafiek


Theorie T - Gebogen grafieken tekenen


Theorie U - Formule met een wortel