H6 - Vlakke figuren


Dit zijn een aantal oefenopgaven van A tot H. 

H 6 Theorie A Tot H
PDF – 706,7 KB 309 downloads

Theorie A, S - Vlakke figuren en wiskundige tekens


Theorie B - Lijnsymmetrie


Theorie C - Patroon

Een patroon herhaalt zichzelf telkens. Een patroon moet je kunnen herkennen en verder kunnen tekenen. 


Theorie D - Theorie E - Theorie F 

Deze theorie gaat over de koershoekmeter. Met deze koershoekmeter kun je: 

  • Graden meten. 
  • Een hoek tekenen. 

 

Een hoek meten 

Een hoek meten

Zelf een hoek tekenen


Theorie G - Hoeken schatten

De namen van de hoeken moet je uit je hoofd leren. 


Theorie H - Hoeken berekenen in een driehoek


Theorie I - Hoeken berekenen in een bijzondere driehoek


Theorie J - Overstaande hoeken berekenen


Theorie K - Vier hoeken samen 360


Theorie L - Hoeken berekenen in ruit en parallellogram


Theorie M - Kijkhoek 


Theorie N - Koers


Theorie O, P, Q , R - Schaal en schaallijn


Theorie T, U ,V - Oppervlakte en omtrek 

Oppervlakte en omtrek vierkant

Oppervlakte en omtrek rechthoek

Oppervlakte en omtrek driehoek


Theorie W - Oppervlakte vlakke figuren


Theorie X, Y - Cirkel

Omtrek van een cirkel = 

Oppervlakte van een cirkel =