Hoofdstuk 7

KB 3 SE 3 H 7 Samenvatting
PDF – 409,7 KB 541 downloads

In de les hebben we een aantal onderdelen herhaald en besproken. In het bestand kun je een korte samenvatting vinden van deze onderdelen. 

Theorie A - Verbanden

Een woordformule :   een wiskundige formule waar de woorden voluit geschreven zijn. Een voorbeeld :    Inkomsten € = 15 x tijd in uren.

Een woordformule kun je korter schrijven door de woorden te vervangen door letters.
Je krijgt dan :  I = 15 x t        Waarbij de I = inkomsten in € en t = tijd in uren. 

 

Een variabele = Een deel van de formule die telkens veranderd, In de formule hierboven zijn de "Inkomsten in €"  en de "tijd in uren"  de variabelen. 

Theorie B - Van formule naar grafiek

Formule kiezen bij een tabel

Theorie C - Maximum en Minimum

 

Maximum : Het hoogste getal op de verticale-as van de formule. 

In dit voorbeeld is het maximum : 8

 

Minimum :  Het laagste getal op de verticale-as van de formule. 

In dit voorbeeld is het minimum : 1,5 

Theorie D - Regelmatige toename en afname

Theorie E - Formule kiezen bij een tabel

Theorie F - Theorie G - Theorie H - Formules maken

Alles over formules maken uit tabellen en grafieken. De filmpjes laten zien waar 

Van tabel naar formule

Van grafiek naar formule

Van grafiek naar formule

Informatie over formules 

Theorie I - Dezelfde Richtingscoëfficiënt of hetzelfde begingetal

Theorie J - Assenstelsel tekenen voor een grafiek

Theorie K - Bijzondere formules en grafieken

Theorie L - Somformule en verschilformule

Theorie M - Som en verschil grafiek

Theorie N - Kwadratisch verband

Theorie O - Wortelverbanden

Theorie P - Machtsverbanden

Theorie Q - Formule bij een exponentieel verband

Theorie R - Toename bij een exponentieel verband

Theorie S - Van groeifactor naar percentage

Theorie T - Een exponentiële formule maken

Theorie U - Verdubbelingstijd en halveringstijd

Theorie V - Omgekeerd evenredig

Theorie W - Periodieke verbanden

Theorie X - Gelijkwaardige formules

Theorie Y - Een vergelijking oplossen