H5 - Rekenen, meten en schatten

Theorie A - Breuken

Deel berekenen

Breuk en procent

Breuken optellen

Breuken optellen

Breuken vereenvoudigen


Theorie B - Vuistregels

De vuistregels gebruiken


Theorie C - Machten

Rekenen met machten

Machten - Wiskunde Academie


Theorie D - Grote getallen

Een aantal voorbeelden die helpen bij het opschrijven van grote getallen. 

 

Schrijf de volgende getallen voluit ( met alleen cijfers ) :

17,1 miljoen = 17 100 000

236,58 miljard = 236 580 000 000

 

Rond de volgende getallen af op 1 decimaal (1 cijfer achter de komma) :

- 4 250 859 wordt 4,3 miljoen

- 58 960 070 000 wordt 59,0 miljard 

- 6 923 000 187 wordt 6,9 miljard


Theorie E - Negatieve getallen


Theorie F - Volgorde van bewerkingen

Voorbeelden van rekenvolgordes


Theorie G - Geld omrekenen


Theorie H - Prijzen vergelijken


Theorie I - Procenten gegeven


Theorie J - Nieuwe prijs berekenen


Theorie K - BTW

Inclusief en Exclusief BTW 


Theorie L - Procenten berekenen


Theorie M - Afname en toename procenten


Theorie N - Eenheden van lengte


Theorie O - Eenheden van oppervlakte


Theorie P - Eenheden van inhoud


Theorie Q - Eenheden van gewicht


Theorie R - Eenheden van tijd


Theorie S - Snelheid berekenen


Theorie T - Eenheden van informatie


Theorie U - Abonnementen


Theorie V - Afronden