H3 - Symmetrie

Hoeken berekenen zonder koershoekmeter. Bekijk de filmpjes hieronder om er meer informatie over te krijgen. 

Hieronder vind je alle onderdelen die je kunt gebruiken om hoofdstuk 3 te maken. 

Lijnsymmetrie en draaisymmetrie

 

- Wat is symmetrie? 

- Wat is lijnsymmetrie? 

- Wat is draaisymmetrie?

Patroon

 

- Wat is een patroon? 

- Wat kun je met een patroon? Wanneer gebruik je een patroon? 

- Een patroon verder afmaken.

Lijnen en hoeken

 

- Hoeveel graden vind je in een kruis? 

- Wat is een overstaande hoek?

- Overstaande hoeken in een kruis berekenen met een som. 

- Even grote hoeken bij evenwijdige lijnen 

Hoeken berekenen