H3 - Formules en grafieken

Rekenen met formules

Lineair of niet

Lineaire grafiek bij formule

Regelmaat in tabellen

Formule bij een tabel

Formule bij een grafiek

Richtingscoëfficiënt berekenen


Check voor het SO


Check voor het PW