H5 - Rekenen, meten en schatten


Theorie A - Vuistregels

Informatie die je uit je hoofd moet kennen en moet kunnen toepassen bij het maken van opdrachten. 


Theorie B - Eenheden van lengte, oppervlakte en inhoud

Je hebt drie verschillende schema's: lengte, oppervlakte en inhoud. 

 

Lengte 

Oppervlakte 

Inhoud


Theorie C - Eenheden van gewicht

Let op: 

- Een ton in geld : 100 000 euro.

- Een ton in gewicht: 1000 Kilogram


Theorie E - Eenheden van tijd


Theorie F - Eenheden van snelheid


Theorie G, H, I, J - Procenten

De basis van procenten in een tabel

Met BTW en zonder BTW 

Korting krijgen 


Theorie K - Promille


Theorie L - (GT) - Exponentiële toename


Theorie M - (GT) - Exponentiële afname


Theorie N - Verhoudingen


Theorie O - Grote getallen


Theorie P - Machten


Theorie Q, R - Wetenschappelijke notatie


Theorie S - Worteltrekken


Theorie T - Volgorde van bewerkingen


Theorie U - Berekeningen met een deelstreep


Theorie V - Afronden