H4 - Statistiek

Dit hoofdstuk wordt afgerond in vier delen en met vier cijfers. Elk cijfer telt één keer mee.
Bij elk deel horen praktische opdrachten en opdrachten uit het boek.  Op de planning en op de website is te zien wat je per week en per les moet doen. 

 


Week 1 - Procenten

Procenten, toename procenten, afname procenten en procenten aflezen uit een cirkeldiagram. Je leest het allemaal in de PowerPoint van deze week. 

Deze opdrachten maak je wiskunde schrift. 

Online nakijken, ook de opdrachten uit het gewone wiskunde boek. 
Vraag aan jouw docent om hulp als je 3 of meer fouten hebt gemaakt. 

Klaar? Laat dan je werk aftekenen. 

Wil jij weten of je klaar bent voor het SO? Bekijk deze doelen dan. 


Week 2 - Tabellen

Een beelddiagram en een steelbladdiagram. 

Online nakijken en daarna laten aftekenen. 

De praktische opdracht die je voor een cijfer gaat maken, vind je hier. 


Week 3 - Diagrammen

Een assenstelsel, lijndiagram en staafdiagram

Online nakijken en daarna laten aftekenen. 

Wil jij weten of je klaar bent voor het SO? Bekijk deze doelen dan. 


Week 4 - Centrummaten

Gemiddelde, gewogen gemiddelde, modus en mediaan. 

Online nakijken en daarna laten aftekenen. 

Wil jij weten of je klaar bent voor het SO? Bekijk deze doelen dan.