H4 - Statistiek

Afronden 

Informatie

Gemiddelde

Modus

Mediaan

Diagrammen lezen


Check voor het SO


Check voor het PW